Tips voor schriftelijke communicatie

Vluchtelingenwerk en de gemeente werken samen in de integratie van statushouders. Waar kunnen zij elkaar versterken? Wanneer overlappen hun werkzaamheden? En wanneer botsen de belangen?

De gemeente kan statushouders korten in hun uitkering en moet soms streng zijn. VluchtelingenWerk is belangenbehartiger en weet vanuit de vertrouwensband beter wat de mogelijkheden en wensen zijn. Deze informatie kunnen zij niet altijd met de gemeente delen.

Soms heeft zowel de gemeente als VluchtelingenWerk een baan of cursus geregeld. Wie heeft dan de regie? Wie weet beter wat goed is voor een statushouder en welke belangen prevaleren? Want een goede samenwerking komt vooral de statushouders ten goede.

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!