Sanctioneren als middel om te participeren

De gemeente heeft twee petten op: de uitkeringsverstrekker die kan sanctioneren, maar ook de begeleider van het integratieproces.

Natuurlijk moet je rekening houden met problemen waar statushouders mee kampen, maar als afspraken niet worden nagekomen kun je streng worden. Dan kun je een statushouder korten op zijn uitkering.

Maar hoe zit het dan met de vertrouwensband die je hebt opgebouwd als begeleider? Is het een methode om de groep jonge statushouders, die zich te goed voelen voor een simpel baantje, toch aan het werk te krijgen? En zij hebben toch al zo weinig geld, mag je dat dan afnemen? Wanneer is het moment om dit zwaarste middel in te zetten?

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!