Samenwerking met het COA

Van oudsher vangt het COA vluchteling op, maar toen de groep vluchtelingen groter werd gingen allerlei andere partijen zich ermee bemoeien.

Want een zo snel mogelijke begeleiding naar integratie werd urgent, waardoor al binnen de azc’s moest worden gestart. Het COA biedt taallessen en kennismaking met de Nederlandse samenleving aan, maar ook de gemeente start met verschillend aanbod.

Samenwerking tussen het COA en de gemeentes is hierin van belang. Maar het COA wordt landelijk aangestuurd, waardoor het nemen van besluiten op lokaal niveau moeilijker gaat. Dat maakt samenwerking complexer. Hoe kunnen het COA en de gemeentes nog beter samenwerken en op elkaar aansluiten?

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!