Participatiewet versus inburgeringswet

Volgens de participatiewet moet iedereen meedoen. Wie kan werken moet werken. En mensen die nog niet voldoende Nederlands spreken of nog kampen met (emotionele) problemen, waardoor zij niet kunnen werken, zullen iets anders moeten gaan doen.

Te vaak worden statushouders ingezet als vrijwilliger, zonder dat dit van toegevoegde waarde is voor hun integratie. Het is dus van belang om goed te kijken wat passend is. Maar als de statushouder niet meewerkt, kan de gemeente via de participatiewet hem korten op de uitkering.

Het is dus van belang om enerzijds aan te sluiten bij de motivatie en mogelijkheden van de statushouder, maar anderzijds dat in een balans te krijgen met wat er vanuit de wet moet. Dat is niet altijd makkelijk.

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!