Wanneer is integratie succesvol?

Is het wel reëel dat statushouders uiteindelijk Nederlanders zullen worden? Wanneer is iemand goed geïntegreerd? Wanneer kunnen we spreken van een succesvolle integratie?

De integratie in onze samenleving is een proces van stap voor stap en is niet afgerond met een inburgeringscursus. Integratie is ‘onderdeel worden van’, ook met behoud van iemands achtergrond. Maar vinden wij dat integratie alleen succesvol is als statushouders onafhankelijk worden van overheidssteun? Als zij werken en meedoen met de samenleving? Wij moeten niet de illusie hebben dat we iedereen direct een succesvolle start kan maken, dat kunnen sommige Nederlanders ook niet.

Nieuwkomers vinden hun weg naar werk of studie, maar dat gaat niet vanzelf. Het is een proces. Iedereen, ook de ontvangende samenleving, kan daar een bijdrage aan leveren. Wat vinden nieuwkomers belangrijk, wanneer vinden zij dat ze succesvol geïntegreerd zijn?

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!