Beeldvorming en publiek draagvlak

Media maken mensen bang voor de nieuwkomers en er bestaan veel vooroordelen: ‘Ze pikken onze huizen en banen in, het zijn gelukzoekers of terroristen.’

Het is van belang dat nieuwkomers opgenomen worden in de samenleving. Net als goede buren moet je elkaar leren kennen. We verwachten van de statushouders dat zij integreren. Maar integratie moet van twee kanten komen. De Nederlandse samenleving moet zelf ook integreren.

In plaats daarvan worden zij in AZC’s geïsoleerd van de samenleving. Dan moet je niet verbaasd zijn dat de samenleving bang is, want onbekend maakt onbemind. Over en weer contact maken is cruciaal. Welke verantwoordelijkheid draagt de ontvangende samenleving? Hoe staan we open voor deze nieuwe mensen en creëeren we publiek draagvlak om hen de kans tot integratie te geven?

copyright text

© Stichting Turning Point | Baarsjesweg 233-236 | 1058 AA | Amsterdam | 020 67 66 276 | turningpoint.nlinfo@nullturningpoint.nl

  contact

  Stichting Turning Point
  Baarsjesweg 233-236
  1058 AA Amsterdam
  020 - 67 66 276
  info@turningpoint.nl

   Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht!